top of page
Utsteder av finansielle kontrakter, med fokus på risikohåndtering
Nobo Capital - vårt fokus
Det er ikke bare tallene som teller,
vi er vel så fokusert på begrensning
av risikoen i kontraktsporteføljen  
Note 01
Finansielle kontrakter
Note 02
Risikostyring
Note 03
Opsjons- arbitrasje
Note 04
Implisitt volatilitet
Note 05
Fremtidig prising
Note 06
Volatilitets kontrakter

Finansiell kontraktsoversikt

siden oppstart

186

Løpende kontrakter

1893

Stengte/utløpte

90

Tap på kontrakter

95,2%

Suksess

Oppdatert 5. november 2021

Siste nyheter
bottom of page