top of page
  • Forfatterens bildeNobo AS

Emisjon med tegning av nye aksjer i Nobo AS
Nobo AS ble stiftet i 2019 av initiativtakere med kompetanse og erfaring innenfor selskapets virkeområde. Etter etableringen av selskapet og med gode resultater så langt, ønsker vi nå å hente inn mer kapital for å skape ytterligere vekst fremover. Selskapet genererer sine inntekter gjennom utstedelse av finansielle kontrakter og har utviklet sin egen risikostyringsmetodikk. Vi har et langsiktig mål om å vokse jevnt og trutt og bygge selskapet lag på lag. I startfasen har vi valgt å konsentrere oss om det amerikanske derivatmarkedet,

hvilket er et modent marked i stor vekst.


Vi har kanalisert fire risikogrupper. Disse er leverandør- og tredjepartsrisiko, valutarisiko, markedsrisiko, samt teknologisk utvikling og substitutter. Svingninger i markedet er vår største risiko, men samtidig der vårt største fortjenestepotensial ligger. Kraftige svingninger øker premiepotensialet betraktelig. Vi skal ellers jobbe for å dra nytte av våre leverandører og være på den rette siden av teknologiske nyvinninger. Konseptet er i høyeste grad skalerbart og med nok kapital har selskapet enormt vekstpotensial fra dagens nivå.Vi ønsker nå å hente inn mer kapital gjennom utstedelse av nye aksjer, for å bidra til ytterligere vekst. Dette blir første emisjon etter kapitalinnskuddet i forbindelse med stiftelsen av selskapet. For de tidlige emisjonene, ønsker vi å utstede nye aksjer til gunstige priser sett i forhold til inntjeningen med mål om å få en bred investorbase. Etter hvert som selskapet vokser vil emisjonskursene nok mer og mer reflektere verdien av selskapet basert på inntjening og vekst. I motsetning til mange andre startups, så er vi allerede et selskap som genererer overskudd. Mer informasjon om selskapets resultater så langt er å finne på https://www.nobo.capital/investor-relations?lang=no. Et nærstående selskap kontrollert av vår styreleder har allerede garantert for emisjonen. Ønsker du å benytte anledningen til å komme med på et tidlig tidspunkt? Hvis forretningsmodellen vår høres tiltalende ut for deg, kan du kontakte oss for mer informasjon om selskapet eller for å delta i emisjon.


Tegningsblankett for emisjonen kan lastes ned her:

Tegningsblankett 2021
.pdf
Last ned PDF • 48KB

135 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page