Investorer

Aksjeeiere

Aksjer            Investor                               %

160000          Norse Combinator DA      34.8

150000          Dokumentservice AS        32.6

100000          Rune Følstad                    21.7

  30000          Snøflinga DA                      6.5

  20000          Noronline DA                      4.3

Oppdatert 29. september 2019

Investeringsdiagram
offentlig taler
Juridisk forskning og skriving

Resultatrapporter

Resultatrapporter vil bli presentert her.

Kom tilbake for oppdateringer.